Ordet fritt Svar på ”Hellre kollekt än parkeringsavgift”, 19/4.

I en insändare den 19 april uttrycker Jan-Erik Elf sitt missnöje med att han även på söndagar under gudstjänsttid behöver betala för parkeringen på Borggården invid Domkyrkan. Han vill istället att pengarna för parkeringsavgiften ska kunna läggas i kollektbössan. Det är ett kreativt och hedervärt principförslag, även om det kan vara svårt att genomföra i praktiken.

Att det är vinstintresse som styr hur Dukatens olika parkeringar prissätts stämmer inte. Dukatens uppdrag är att hålla staden tillgänglig, framkomlig och säker utifrån de förutsättningar som kommunens parkeringsstrategi ger. Borggårdens parkering ligger mitt i centrum, och därmed har den högst avgift, 18 kr/timmen. Om det skulle bli avgiftsfritt på Borggården på söndagar, som Elf föreslår, skulle den bli fullbelagd direkt och då skulle tillgängligheten minska för dem som verkligen behöver stå där – priset styr alltså tillgängligheten.

Nära Borggården ligger vårt parkeringshus Akilles, där det – som i alla våra centrala parkeringshus – är avgiftsfritt alla söndagar mellan klockan 11 och 17. Jag hoppas att det är ett bra alternativ för alla som vill parkera i anknytning till kyrkan och att parkeringsavgiften på Borggården leder till att de som behöver parkera alldeles intill kyrkan eller centrum får tillgång till en ledig plats där.

Matts Skeppstedt

Dukaten Parkering