Ordet fritt Svar på "En dom som sänder olyckliga signaler", 19/4.

Sigvard Henriksson anser att man som barnmorska ska få vägra delta vid aborter på grund av sin kristna tro. Detta för att själv få samvetsfrid. Nu arbetar inte sjukvården utifrån ett kristet eller ett religiöst synsätt utan man utgår i sitt arbete från lagar och förordningar i sjukvården samt riktlinjer och rutiner som stöds av medicinsk forskning.

Alla patienter ska få adekvat vård oavsett tro, hudfärg, religion, ekonomi etcetera. Något annat vore ohållbart.

Jag har arbetat som sjuksköterska sedan 1972 och har tillsammans med mina kollegor alltid prioriterat patientens behov före privata värderingar/behov. Det är patienten som har vårdbehov, inte personalen. Vi är i vår tjänstgöring till för att stötta och vårda patienten.

Att genomgå abort är inget preventivmedel som Sigvard Henriksson felaktigt tycks tro utan ett beslut som man som människa har blivit tvungen att ta i en livssituation då ingen annan lösning finns. Det är för patienten ett mycket svårt beslut och det får aldrig från sjukvårdens sida skuldbeläggas. Det är patienten som ska få samvetsfrid, inte jag som vårdgivare.

Skribenten argumenterar utifrån sin kristna tro och sätter sig på piedestal där han utger sig själv för att var mer godhjärtad och empatisk än andra i samhället men han glömmer uppenbarligen helt kvinnan i behov av abort i sin insändare. Sigvard Henriksson uttrycker upprepade gånger att barnmorskan Ellinor Grimmark är ”den lilla människan”. De allra flesta har inga svårigheter att förstå att den lilla människan i detta sammanhang är kvinnan som behöver en abort. Det är alltså inte Ellinor Grimmark som är den lilla människan. Hon har ett starkt finansiellt stöd av en internationell lobbyverksamhet som är emot abort och valt hennes fall för att få igenom sina idéer i länder där fri abort förekommer.

Dessutom har hon med all säkerhet sedan studietiden varit väl förtrogen med att abort är en del av en barnmorskas yrkesutövning.

Det förtjänar också att påpekas att det tillhör inte de mänskliga rättigheterna att bli barnmorska, däremot är det en rättighet att som vårdtagare bli professionellt bemött och att känna medmänsklighet och empati.

Annette Hallberg

legitimerad sjuksköterska