Ordet fritt Corren skriver den 7 mars om Mjölby reningsverks driftstörningar vilka orsakar stora luktproblem.

De så kallade driftstörningarna har pågått regelbundet över två år och berört i ett stort område som Prästgårdsliden, Egeby, Älvkullaområdet samt Slomarp.

Vi som bor och vistas här är trötta på tekniska kontorets svammel och löften vilka ni ger genom massmedia och möten.

Kort historik artiklar med mera:

Samverkansmöte 2009: ”Inga luktproblem ska orsakas på grund av biogasbygget.”

Artikel i Corren 4/1 2011: ”De kringboende ska inte drabbas av olägenheter i samband med gasframställningen.”

Artikel i Östgötatidningen 25/11 2015: ”Lukten ska snart vara borta.”

Artikel i Corren 20/2 2016: ”Reningsverket byggs om, slut på driftstörningar.”

Artikel i Corren 22/10 2016: ”Nu ska lukten renas.”

Artikel i Corren 7/3 2017: Åtgärder utlovas.

Konsultföretaget Sweco har nu gjort en luktspridningsutredning (den finns på kommunens hemsida, sök på Swecorapport). Rapporten beskriver att vid normal drift av reningsverket, alltså utan störningar, så överskrids värden för acceptabel nivå i ett stort område. Flera motsvarande luktundersökningar påpekar att halten luktekvivalenter (OU) bör understiga 0,5 för att man ska uppleva luktfrihet.

Detta innebär att anläggningen måste byggas om eller flyttas från bostads/villaområdet då nuvarande drift påverkar ett område upp till 1 km från reningsverket. Nu får verksamhetsutövaren sluta upp med ursäkter om driftstörningar vilka pågått från december 2014.

Vi alla i det drabbade området kräver att Mjölby kommun håller vad som utlovats. Vår luktpanel som består av tusentalet personer som bor i området har skrivit på protestlistor samt felanmälningar 2015 till och med januari 2017.

Bygg om nu direkt eftersom detta måste göras om anläggningen ska vara kvar här i centrala delar av Mjölby.

Kommunen bör också informera alla hushåll inom luktspridningsområdet via brev och bifoga spridningskartan i färg.

Eva Alex

Agneta Karlsson