Debatten om den privata och offentligt drivna vården fortsätter att gå på högvarv. Men ofta utgår diskussionen från en viktig missuppfattning: att privata vårdgivare tummar på kvaliteten för att skapa ökad vinst.

Ofta är det precis tvärtom. Det visar exempelvis Nationella patientenkäten, en patientbaserad undersökning av den svenska primärvården som Sveriges kommuner och landsting genomför varje år. Undersökningen granskar både privata och offentliga aktörer och resultaten är tydliga – privata vårdgivare tummar inte på kvaliteten för att skapa ökad vinst.

Den senaste upplagan av undersökningen offentliggjordes i slutet av januari. Totalt deltog nio landsting i undersökningen, nära 800 vårdcentraler medverkade och uppemot 80 000 respondenter tillfrågades. Resultaten visar att av de tio bästa vårdcentralerna i riket så drivs hela åtta i privat regi. Och i åtta av de nio granskade landstingen så är en privat enhet i toppen. Och så har det sett ut de senaste åren.

Enkäten är ett tydligt kvitto på att privata utförare är populära alternativ med hög kvalitet. Men det är också ett kvitto som visar vikten av att inte måla in sig i ideologiska hörn vad gäller driftsform. Fokus på vårdkvaliteten och patientens upplevelse av vårdsituationen måste alltid komma i första hand.

På måndag, 20 mars, har vi aktieägarmöte i Linköping och träffar ett antal av de tandläkare, sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster och tandtekniker som äger vårdföretaget Praktikertjänst och som är verksamma i Region Östergötland. Vi har en mängd frågor på agendan, och vi kommer osökt att diskutera både kvalitet och välfärdsutredningen.

Det finns flera anledningar till att våra mottagningar möts av positiva omdömen. Den främsta är ägarformen. De barnmorskor, sjuksköterskor, läkare och tandläkare som äger Praktikertjänst är navet i hela vår verksamhet och skapar en långsiktighet som bidrar till hög kontinuitet och låg personalomsättning och sjukfrånvaro.

Och kraven från patienterna kommer fortsätta att öka. De vill se bättre tillgänglighet, bemötande klinisk kvalitet. Men att svara upp mot kraven kostar resurser och kräver effektiva, innovativa och finansiellt stabila företag som är villiga att ta risker för att förbättra och utveckla verksamheten.

Ett tydligt exempel på att innovation lönar sig är Trädgårdstorgets vårdcentral i Linköping som förra året investerade i ett nytt digitalt arbetssätt som innebär att vårdcentralen nu erbjuder högre tillgänglighet och bättre strukturer. Investeringen har varit lyckad och i senaste Nationella patientenkäten klättrar Trädgårdstorgets vårdcentral från plats 31 till plats 10.

Diskussionen om hälso- och sjukvården har alltså landat helt fel. Vi löser inga utmaningar genom att debattera driftsformer. Utmaningarna tacklar vi bäst genom innovativa lösningar och tuffare kvalitetskrav på både offentliga och privata aktörer. Lyssna på patienterna. Det är så vi fortsätter att förbättra hälso- och sjukvården i både Region Östergötland och i övriga Sverige.

Urban Englund

leg tandläkare och styrelseordförande, Praktikertjänst

Erik Strand

vd och koncernchef, Praktikertjänst

Jonas Persson

leg läkare och verksamhetschef, Trädgårdstorgets vårdcentral