I dag jobbar 320 000 människor i bygg- och installationsbranschen. Men vi behöver bli fler. De närmaste åren ska många bostäder, vägar och järnvägar byggas. Vi vill självklart att jobben ska vara trygga, säkra och i företag med kollektivavtal. Tyvärr väljer många företag bort kollektivavtalen då de inte anses tillräckligt attraktiva. Att utveckla kollektivavtalens ställning måste därför vara arbetsgivares och fackförbunds gemensamma mål. Om detta borde avtalsrörelsen 2017 handla.

Dagens kollektivavtal har ofta rötterna i en tid då branschen präglades av storföretag på en relativt sluten svensk marknad. Ska våra företag fortsätta att vara konkurrenskraftiga krävs att arbetsmarknadens parter nu anpassar avtalen så att de är attraktiva både för företagarna och för medarbetarna inom branschen. Inför avtalsrörelsen har vi arbetsgivare därför enats om tre gemensamma målsättningar.

- Vi vill trygga jobben. Våra kollektivavtal måste stödja de organiserade företagens behov av att vara konkurrenskraftiga i en allt hårdare konkurrensmiljö. Utan konkurrenskraftiga företag försvinner investeringar, arbetstillfällen och grunden för såväl välstånd som den svenska modellen. Sverige behöver lönenivåer och flexibilitet som tryggar jobben.

- Vi vill skapa än mer ordning och reda. Att skapa en sund konkurrens är en viktig uppgift för arbetsmarknadens parter. Stoppar vi inte de oseriösa företagen är det skadligt för hela branschen. Vi har tagit många steg i rätt riktning, men det räcker inte.

- Vi behöver fler medarbetare i bygg- och installationsbranschen. Idag har flertalet av våra medlemsföretag svårt att hitta personal. Därför vill skapa fler ingångar och ge fler möjlighet till att ta jobb och öka flexibiliteten kring att anställa i våra kollektivavtalsregler. Vi vill också fortsätta jobba för säkrare arbetsplatser och att fler ska intressera sig för att jobba i vår bransch. Svensk bygg- och installationssektor behöver en större mångfald.

Vår förhoppning är att årets avtalsrörelse ska ske i en samförståndsanda. Konflikter, i likhet med de som präglade avtalsrörelsen 2016, skapar inga vinnare. De lockar inte fler företag att vilja ha kollektivavtal, de ger inte fackförbunden fler medlemmar och vi får inte fler ungdomar att söka sig till branschen. Ska framtidens bygg- och installationsjobb komma i sunda och säkra företag måste kollektivavtalen bli så attraktiva att förstahandsvalet för nya arbetsgivare är att ansluta sig. Det är vår förhoppning med avtalsrörelsen 2017.

Erik Haara

vd Glasbranschföreningen

Björn Hellman

vd Måleriföretagen i Sverige

Johan Lindström

vd Plåt & Ventföretagen

Hampe Mobärg

vd Maskinentreprenörerna

Ola Månsson

vd Sveriges Byggindustrier

Jan Siezing

vd Installatörsföretagen