Så tänker vi på Corren Debatt

Correns debattredaktion publicerar insända artiklar utifrån en helhetsbedömning där nyhetsvärde, kvalitet och originalitet spelar in.

Vi prioriterar artiklar från forskare, politiska partier, intresseorganisationer och föreningar.
Endast i undantagsfall publicerar vi artiklar som även skickats till andra tidningar. Låt det tydligt framgå om vi är ensamma om materialet - det ökar chanserna för att vi ska publicera det.

Correns debattartiklar har formatet 2.800 eller 1.800 tecken (inklusive blanksteg). Vi har oftare plats för det korta formatet.
Repliker ska vara i det korta formatet, 1.800 tecken.
Replikrätt ges till den som utpekats med namn och kritiserats på Correns debattsidor. I övriga fall publiceras repliker i mån av läsvärde.

Ange tydligt vem som undertecknar artikeln och hur ni kan nås - helst per mobiltelefon. Presentera gärna er själva och er anknytning till ämnet med ett par ord. Anonyma artiklar publiceras inte på Debatt.

Välkommen med din artikel till debatt@corren.se