Så kan du se 24Corren

ÖSTERGÖTLAND Här hittar du information om hur du ställer in och hur du kan se 24Corren.

Vilka kan se 24Corren?
Svar: 200 000 personer i Correns spridningsområde kan se 24Corren. Rent tekniskt har upp emot en halv miljon tittare möjlighet att se kanalen, men innehållet riktar sig till boende i Correns del av länet.
Vi sänder ut 24Corren via marksänd digital-tv, kabel-tv och IP-tv. Det är alltså bara tittare som enbart använder satellit-tv som inte kan se kanalen. I gengäld kan du se 24Corren på webben via 24Corren Play.


Jag kan inte se 24Corren, varför?
Svar: Det beror antingen på att du bor i en fastighet som inte nås av kanalen, eller att du inte har gjort nödvändig kanalsökning på din tv alternativt digital-tv-box.
Hur man gör en kanalsökning skiljer sig mellan olika tv-apparater och digital-tv-boxar. All information du behöver finns i din instruktionsbok. Du kan också kontakta din tv-handlare för kompletterande information.


Jag får in 24nt på kanalplats 82. Varför?
Svar: Det är för att du har din antenn riktad mot masten i Krokek. Eftersom 24nt och 24Corren sänds med samma frekvens, väljer din box den kanal som har den starkaste signalen. Den andra kanalen läggs då på en annan plats. Om du får in 24nt på kanalplats 82 återfinns förmodligen 24Corren någonstans kring kanalplats 809. För att se 24Corren på 82:an får du vrida om antennen mot någon av masterna i Linköping, Motala eller Kisa.


Hur ser jag 24Corren genom marksänd digital-tv?
Svar:
24Corren sänds ut från flera olika master i Östergötland (Linköping, Kisa, Motala) och är en gratiskanal. Det krävs inget kort i boxen och den enklaste digital-tv-boxen räcker gott.
När du gör en kanalsökning återfinns 24Corren på kanalplats 82.
Hur man gör en kanalsökning skiljer sig åt mellan olika digital-tv-boxar. Titta i bruksansvisningen eller kontakta din tv-handlare om du får problem.
Du kan läsa mer om digital-tv och kanalplatser på Teracoms hemsida: www.teracom.se. Där kan du också se täckningsområden för master. För frågor som rör digital-tv-boxen, kontakta en tv-handlare.


Hur ser jag på 24Corren genom kabel-tv?
Svar: För att kunna se 24Corren måste du vara ansluten till ett kabel-tv-nät som distribuerar kanalen. Vi kommer löpande att ansluta 24Corren till fler nät i Östergötland.
Idag kan du se 24Corren via följande kabel-tv leverantörer:
Com Hem (kanalplats 450 om du har digitalbox, kanalplats E12 om du har analog kabel-tv), Rbf. Boxholmshus nr. 2, VÖKBY, Ekhosat, Åtvid.net och Stiftelsen Kindahus.


Hur ser jag på 24Corren genom IP-tv?
Svar: För att kunna se 24Corren måste du vara ansluten till ett IP-tv-nät som distribuerar kanalen, vilket bland annat Telia IP och Vökby. Vi kommer löpande att ansluta 24Corren till fler nät i Östergötland.
Gör en kanalsökning på din digital-tv-box för att se 24Corren. Hur man söker efter nya kanaler skiljer sig mellan olika digital-tv-boxar. I bruksanvisningen hittar du all info som du behöver.


Hur ser jag på 24Corren genom satellit-tv?
Svar: 24Corren distribueras inte ut via satellit-tv. Det innebär att du som bara har parabol inte kan se kanalen. Det enklaste sättet att komplettera parabolantennen är att köpa en bordsantenn och en enkel digital-tv-box.